This is my letter to the world, that never wrote to me

Anouk van Kolfschoten en Lola Bogaert verbaasden zich over de anonimiteit in onze samenleving. Ze poogden dit te doorbreken met een kleine daad: het schrijven van een brief. Twee jaar lang schreven ze met mensen die ze niet kennen. Van de 600 brieven die ze ontvingen maken ze een voorstelling: een portret van de gewone mens met uitzonderlijke verhalen, waarin eenzaamheid een grote rol speelt. Ze beschrijft de stappen die Anouk en Lola namen in hun naïeve zoektocht naar contact, afgewisseld met de vaak ontroerende verhalen die ze in de brieven ontvingen.

Anouk van Kolfschoten en Lola Bogaert ontmoetten elkaar op de theaterdocent opleiding van ARTEZ in Arnhem, waar hun samenwerking startte. Nadat ze hun diploma’s hadden behaald vertrok Lola naar Brussel waar ze de regieopleiding aan het RITCS volgde en Anouk studeerde verder aan de Opleiding Scenografie te AHK Amsterdam. Tijdens hun afzonderlijke studies bleven ze elkaar bij hun werk betrekken en ze hebben ze meerdere voorstellingen op hun naam staan.

Klik hier voor de teaser van de voorstelling

Concept & spel: Lola Bogaert & Anouk van Kolfschoten
Coaching: de Roovers
Producent: MoMeNT
Coproducent: VIAZUID
Met steun van: Grensverleggers, een fonds van DeBuren
Met dank aan: Monty Kultuurfaktorij

Voor deze voorstelling zijn geen reacties gevonden.