Geboeid / Prometheus - Jan Decorte

Geboeid/Prometheus is een nieuwe tekst van Jan Decorte gebaseerd op de Griekse tragedie van Aischylos, geschreven in de vijfde eeuw voor Christus. Het is een waanzinnig stuk, een krachtig en dreigend portret van onverzettelijkheid dat hij samen met de Roovers gestalte wil geven.

Prometheus stal het vuur van de goden en gaf het aan de mensen. Hij bracht hen zo beschaving, wetenschap en kunst. En hij schonk de sterfelijke mensen ook het vergeten, zodat zij hun eigen dood niet zouden voorzien. Dit niet-weten bracht rust.
Zeus is zo woedend dat hij Prometheus aan een rots laat ketenen. Elke dag pikt een adelaar aan zijn lever die ‘s nachts weer aangroeit, zodat er geen einde komt aan de pijn. Prometheus is kwaad en niet geneigd te buigen voor de macht. Hij weet als enige hoe Zeus van zijn troon gestoten kan worden, maar weigert zijn geheim prijs te geven. De zekerheid, dat Zeus hem ooit nodig zal hebben, stelt hem in staat om zich niet over te geven.

tekst & regie: Jan Decorte
met: Jan Decorte, Sigrid Vinks, Sara De Bosschere en Michael Vergauwen
decor: Jan Decorte en Johan Daenen
kostuums: Jan Decorte, Sigrid Vinks en Sofie D’Hoore
licht: Jan Decorte en Luc Schaltin
productie:  Bloet - coproductie Kaaitheater & de Roovers


januari 2016

december 2015

november 2015

Voor deze voorstelling zijn geen reacties gevonden.